Ispitni rokovi

svibanj 17th, 2019, 13:52

Izmjena rasporeda za Osnovne Module

svibanj 8th, 2019, 08:06

Izmjena rasporeda za Razlikovni program

travanj 24th, 2019, 13:00

Izmjena rasporeda za vježbe kolegija Poslovne financije

travanj 9th, 2019, 11:40

Izmjena rasporeda za Razlikovni program

travanj 4th, 2019, 16:21

Izmjena rasporeda za Razlikovni program

veljača 28th, 2019, 14:38

Izmjena termina ispita za Napredne module

veljača 27th, 2019, 13:08

Raspored predavanja za Module

veljača 26th, 2019, 13:19

Raspored predavanja za preddiplomski izvanredni Bjelovar

veljača 22nd, 2019, 19:29

Raspored za nastavu distance learning

veljača 22nd, 2019, 19:28

Raspored za 2.semestar-Razlikovni

veljača 22nd, 2019, 19:26

Upisi u 3.,7. i 11. Modul

veljača 19th, 2019, 09:36

Izmjena rasporeda

veljača 14th, 2019, 13:36

Razlikovni izmjene

siječanj 29th, 2019, 08:45

Izmjene rasporeda

siječanj 24th, 2019, 08:58

Izmjene rasporeda za Osnovne module

siječanj 22nd, 2019, 11:56

Radno vrijeme referade

prosinac 15th, 2018, 16:18

Obaviještavam Vas da referada neće raditi 18.i 19.prosinca zbog službenog puta u Rijeku.

Izmjena rasporeda

prosinac 11th, 2018, 09:55

Upisi u 2.,6. i 10. Osnvni modul i 6. Napredni Modul

studeni 7th, 2018, 10:36

Izmjena rasporeda

studeni 7th, 2018, 10:30