Anketa za upis u programe Ekonomskog fakulteta Rijeka

srpanj 19th, 2014, 07:20

Mole se svi zainteresirani da ispune Anketu za upis na programe Ekonomskog fakulteta Rijeka koji bi se izvodili u NC Bjelovar. Na osnovu anketa bi se vidjelo da li ima dovoljno zainteresiranih kandidata.
Link na anketu za cjeloživotno obrazovanje.
Na osnovu broja prikupljenih anketa organizrao bi se upis programa.

Upisivali bi ako će biti dovoljno zainteresiranih programi:
1. Cjeloživotno obrazovanje temeljni program – istovjetan preddiplomskom studiju
2. Cjeloživotno obrazovanje naprendi program – istovjetan diplomskom programu
3. Razlikovni program – za one koji su završili neki drugi faks, a nije ekonomija i potrebno je da steknu nedostajuća znanja.

Mole se svi zainteresirani da Anketu pošalju do 10.09.2014..
Svi koji pošalju anketu do tog vremena na svoj mail će zaprimiti informaciju o upisima (ili ne upisu) određenih programa koji su navedeni. Na mail bi primali i sve bitne informacije.

Rezultati Međunarodna ekonomija – bologna i stari program

srpanj 19th, 2014, 07:13

1. Bologna 14.07.2014.
2. Stari dodiplomski program nitko nije položio.

Godišnji odmor od 21.07. – do – 27.8.2014.

srpanj 19th, 2014, 07:08

Obavještavaju se studenti da referada neće raditi zbog korištenja godišnjeg odmora od 21.07.2014. do 27.08.2014.. Prvi radni dan je 28.08.2014. – četvrtak.

Asistent Tomislav Galović 19.07. u Bjelovaru – 11.30 će donijeti ispravljene verzije završnih radova

srpanj 15th, 2014, 13:58

Obavještavaju se studenti da će asistent Tomislav Galović 19.07.2014. biti u Bjelovaru te da će nakon ispita u 11.30h studenti moći dignuti ispravljne verzije završnih radova.

Gospodarstvo Hrvatske 18.07.2014. od 17.00h

srpanj 15th, 2014, 13:50

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Gospodarstva Hrvatske održati 18.07.2014. od 17.00h

Analiza i planiranje – rezultati od 11.07.2014.

srpanj 14th, 2014, 18:02

Međunarodna ekonomija – sa 14.07. na 15.07. u 16.00h

srpanj 11th, 2014, 14:13

Zbog fakultetskog vijeća koje je sazvano za 14.07.2014. profesor Kandžija nije u mogućnosti doći na ispit iz međunarodne ekonomije. Ispit će se održati 15.07.2014. od 16.00h.

Rezultati – Računovodstvo malih i srednjih poduzeća 03.07.2014.

srpanj 10th, 2014, 15:24

Analiza i planiranje, Analiza i revizija, Mikroekonomija, Projektiranje organizacije – 11.07.2014. od 16.00h

srpanj 10th, 2014, 14:43

Obavještavaju se studenti da se ljedeći ispiti 11.07.2014. održavaju ranije od 16.00h – Analiza i planiranje, Analiza i revizija, Mikroekonomija, Projektiranje organizacije.

Informacije koje je dao Dekan o upisima 05.07.2014. + Anketa

srpanj 7th, 2014, 15:00

Mogućnost nastavka u NC Bjelovar – Centar za inovativnost i transfer znanja.

Napomena: Studenti treće godine bi u NC Bjelovar i dalje trebali imati kolegije koje nistu položili u trećoj godini s time da oni uz kolegije treće godine mogu upisati i module naprednog znanja u Centru za inovativnost.

Međunarodna ekonomija – ispit se pomiće sa 12.07.2014. na 14.07.2014. u 17h

srpanj 7th, 2014, 14:34

Obavještavaju se studenti, polaznici razlikovnog programa da se ispit iz Međunarodne ekonomije prebacuje sa 12.07.2014. na 14.07.2014. od 17h.

Rad referade 05.07.2014. 11-14h

srpanj 1st, 2014, 16:08

Obavještavaju se studenti da referada u subotu 05.07.2014. radi od 11-14h

Analiza i planiranje – rezultati ispita 1 27.06.2014.

lipanj 30th, 2014, 14:19

05.07.2014. – Poziv da čujete Informacije o upisima u NC Bjelovar od Dekana prof.dr.sc. Heri Bezića u 12h

lipanj 30th, 2014, 14:06

Obavještavaju se studenti NC Bjelovar i svi zainteresirani da će Dekan Ekonomskog fakulteta Rijeka prof. dr.sc. Heri Bezić 05.07.2014. u NC Bjelovaru Antuna Branka Šimića 1, u 12h dati informacije o upisima u NC Bjelovaru. Naglasak bi bio na upise u:
1. 1.godinu preddiplomskog studija,
2. 1.godinu diplomskog studija,
3. Upisom na izvanredni studij,
4. Upisom na programe cjeloživotnog učenja,
5. Upisom na razlikovni program.
Dekan bi objasnio način na koji bi se ti upisi odvijali i koje su sve mogućnosti.
Mole se svi zainteresirani da dođu 05.07.2014. u 12h te da o ovoj informaciji obavijeste sve one koji bi željeli čuti informaciju.

Rezultati Matematička analiza – zi3

lipanj 27th, 2014, 14:00

RISP – rezultati od 20.06.2014.

lipanj 26th, 2014, 17:24

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 28.06.2014. od 11.00h

lipanj 26th, 2014, 13:58

Obavještavaju se studenti da se ispit iz Kvantitativnih metoda za poslovno odlučivanje održava 28.06.2014. od 11.00h.

Analiza i planiranje i Analiza i revizija – grupe za popravni kolokvij i završni ispit 27.06.2014. petak

lipanj 26th, 2014, 13:56

Analiza i planiranje – grupe za 27.06.2014.
1. Grupa – Popravni kolokvij – od 16.00h
2. Grupa – Završni ispit – A do Kolak – od 17.00h-17.30h
3. Grupa – Završni ispit – Kolarić do Ž – od 17.30-18.00h

Analiza i planiranje – za staru bolognu – ispit od 16.00h
Analiza i revizija – za stari program – pismeni od 16.00h

Analiza i planiranje – rezultati kolokvija 14.06.2014.

lipanj 24th, 2014, 14:01

Analiza i planiranje - rezultati kolokvija 14.06.2014.
Isti rezultati objavljeni u sustavu Merlin već prije.

Javne financije 21.06.2014. Grupe

lipanj 20th, 2014, 18:09

1. grupa – popravni kolokvij – od 11h
2. grupa – završni ispit – od 12h