Odluke fakultetskog vijeća, visina školarine, lektoriranje naslova i slično.

travanj 23rd, 2014, 15:20

Makroekonomija 1 i 2 – ispiti se održavaju 26.04.2014. od 09h

travanj 22nd, 2014, 18:16

obavještavaju se studenti da se ispiti iz Makroekonomije 1 i 2 održavaju 26.04.2014. od 09h.

Mikroekonomija 1 – izvanredni program – 26.04.2014. od 09h

travanj 22nd, 2014, 18:11

Obavještavaju se studenti izvanrednog programa tzv. nova bologna da se Mikroekonomija održava 26.04.2014. od 09h.

Monetarna ekonomija – 28.04.2014. – počinje od 17.00h

travanj 22nd, 2014, 18:10

Obavještavaju se studenti da Monetarna ekonomija 28.04.2014. započinje od 17.00h

Raspored za Međunarodnu ekonomiju 27.04.2014. nedjelja

travanj 22nd, 2014, 18:03

1. grupa – Međunarodna ekonomija – nova bologna(izvanredni studenti) i razlikovni program – popravni kolokvij 1 i 2 – od 13.30h + ispit za sťari program i staru bolognu od 13.30h
2. grupa – Međunarodna ekonomija – nova bologna (izvanredni studenti) – od 14.15h
3. grupa – Međunarodna ekonomija – razlikovni program – od 15.00h

Prijave mentora – mora se predati u Rijeci Evidenciji studija do 30.04.2014.

travanj 22nd, 2014, 16:08

Mole se studenti koji nisu prijavili Mentora za završni rad da prijave predaju profesorima koji bi trebali iste prijave predati Evidenciji studija. Kako rok za predaju ističe 30.04.2014., studenti koji to nisu učinili će prijave 28., 29. i 30.04.2014. morati sami slati za Rijeku, na taj način će sami biti odgovorni ako prijava ne stigne u evidenciju studija na vrijeme.

Operacijski menadžment – rezultati 2. kolokvija 12.04.2014.

travanj 18th, 2014, 15:32

Međunarodna ekonomija – stari program i stara bologna – ispit se održava 27.04.2014. od 13.30h (ne 25.04.2014.)

travanj 18th, 2014, 14:33

Obavještavaju se studenti po starom programu i staroj bologni kako će se ispit iz Međunarodne ekonomije održati 27.04.2014. od 13.30h.

Financijsko računovodstvo – popravni kolokvij i završni ispit – počinju 26.04.2014. od 09h

travanj 18th, 2014, 14:32

Obavještavaju se studenti po bologni da će se ispit iz Financijskog računovodstva održati 26.04.2014. od 09h.

Osnove poduzetništva, Menadžment, Međunarodno poslovanje, Poslovni engleski a2, Špedicija i logistika – sa 27.04. održavaju se 26.04.2014. od 09h.

travanj 18th, 2014, 14:31

Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz sljedećih kolegija održati 26.04.2014. od 09h (inače su se trebali održavati 27.04.2014.):

Kolegiji koji se održavaju 26.04.2014.
Osnove poduzetništva,
Menadžment,
Međunarodno poslovanje,
Poslovni engleski jezik A2.

Svi du od 09h. Ako netko piše više ispita piše ih jednog za drugim.

Međunarodna ekonomija – popravni kolokvij i završni ispit 1 – izmjena vremena održavanja sa 25.04.2014. na 27.04.2014.

travanj 18th, 2014, 14:16

Obavještavaju se studenti kako će se popravni kolokvij i završni ispit iz Međunarodne ekonomije održati 27.04.2014. od 13.30h. Idući točan raspored.

Rezultati Međunarodna ekonomija 11.04.2014. – bologna

travanj 18th, 2014, 13:49
Rezultati Međunarodna ekonomija 11.04.2014. - bologna

Isti razultati su prije objavljeni na Merlinu.

Fakultet ne radi 19., 20. i 21.04. zbog blagdana

travanj 18th, 2014, 13:48

Obavještavaju se studenti da fakultet zbog blagdana ne radi 19., 20. i 21.04.2014..

Strateški menadžment i Upravljanje kvalitetom 09.04.2014.

travanj 14th, 2014, 14:25

Računovodstvo – rezultati 12.04.2014.

travanj 14th, 2014, 14:12

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje – diplomski studij – 1. i 2. ispitni rok 12.04.2014. od 12h

travanj 10th, 2014, 14:04

Obavještavaju se studenti bologne diplomskog studija da se ispit 1. i 2. iz Kvantitativnih metoda održava 12.04.2014. od 12h.

Ekonomika bankarstva i Banke i bankarsko poslovanje – ispit 12.04.2014. od 12h

travanj 10th, 2014, 14:02

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Ekonomike bankarstva i Banaka i bankarskog poslovanja održati 12.04.2014. od 12h.

Međunarodna ekonomija – grupe za 2. kolokvij 11.04.2014.

travanj 8th, 2014, 14:40

1. grupa – izvanredni studij od 16.15h (svi od A do Ž)
2. grupa – razlikovni program od 17.00h (svi od A do Ž)

Operacijski menadžment – materijali za 2. kolokvij

ožujak 29th, 2014, 13:56

Operacijski menadžment – grupe za kolokvij 1 28.03.2014.

ožujak 27th, 2014, 15:55

Operacijski menadžment
1. grupa – A do Komljenović od 16.00h
2. grupa – Kovač do Ž od 16.35