Archive

Archive for siječanj, 2012

Mikroekonomija 2 – ispit za staru bolognu 03.02.2012. od 16.30h

siječanj 31st, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Mikroekonomije 2 održati 03.02.2012. od 16.30h

Financijsko računovodstvo – stara bologna – ispit 03.02.2012.

siječanj 31st, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se za njih ispit održati 03.02.2012. u 16.30h (pismeni pa usmeni ispit). Za novu bolognu točni datumi održavanja će biti naknadno dogovoreni.

Sanja Bugarinović – da dođe po poštu u zbornicu

siječanj 30th, 2012

Moli se studentica Sanja Bugarinović da dođe po poštu u zbornicu.

Poslovne financije – ispit za staru bolognu 11.02.2012.

siječanj 30th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Poslovnih financija odrđati 11.02.2012. – sat ispita par dana prije.

Špedicija i logistika – za staru bolognu 05.02.2012.

siječanj 30th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Špedicije održati 05.02.2012.od 11h

Uvod u modeliranje – ispit za staru bolognu – 05.02.2012. od 11h

siječanj 30th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Uvoda u modeliranje održati 05.02.2012. od 11h.

Promocija u veljači u Rijeci za dodiplomski četverogodišnji studij

siječanj 30th, 2012

Obavještavaju se studenti dodiplomskog četverogodišnjeg studija da se promocija održava u Rijeci 10.02.2012. prema rasporedu koji je u prilogu:

Promocija veljača 2012.

Informatika – ukupni bodovi prije popravnog kolokvija i završnog ispita

siječanj 27th, 2012

Informatika – obavijest za rezultate + izmjena vremena održavanja popravnog kolokvija i ispita 28.01.2012.

siječanj 26th, 2012

Obavještavaju se studenti 1. godine da će konačni rezultati iz Informatike biti u petak 27.01.2012. u 16h (obećao profesor), a popravni kolokvij i ispit će se održati 28.01.2012.. Raspored za popravni kolokvij i ispit je sljedeći:

28.01.2012. subota
– popravni kolokvij od 15h
– ispit od 17h

Profesor je rekao ako netko nije prijavio ispit da to nema veze i da će on ručno prijaviti.

Dekan – razgovor studenta u vez Financijskog računovodstva – 31.01.2012. od 17h

siječanj 26th, 2012

Obavještavaju se studenti da će se 31.01.2012. od 17h održati razgovor sa studentima u vezi Financijskog računovodstva. Mole se studenti koji imaju šta reći da dođu 31.01.2012. od 17h.

Međunarodno poslovanje – stara bologna – ispit će se održati 31.01.2012. od 16h

siječanj 26th, 2012

Obavještavaju se studenti da će se ispit za staru bolognu održati 31.01.2012. od 16h

Poslovne financije -raspored za 28.01.2011. – kolokvij

siječanj 26th, 2012

Poslovne financije – kolokvij

1. grupa A do Makar od 09h
2. grupa Malina do Ž od 10h

Nakon kolokvija predavanja.

Menadžment – raspored za 28.01.2012.

siječanj 26th, 2012

Menadžment – Završni ispit i PK1-2 dogovorili studenti s profesoricom (trebalo bi krenuti od 15h)(vjerojatno prvo pk1-2 od 15h, a onda od 16h završi ispit)
Menadžment – stara bologna od 16.30h

Menadžment – za stari program i staru bolognu – 28.01.2012. od 16.30h

siječanj 26th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni i starom programu da će se ispit iz Menadžmenta održati 28.01.2012. od 16.30h.

Matematika – ispit u Rijeci – rezultati

siječanj 26th, 2012

KELEK ANA 18%
PRŠIR DENIS 19%
STJEPIĆ JOSIPA 16%
Herc Monika 3%

Poslovne financije – kolokvij će se održati u subotu 28.01.2012. + obavijest

siječanj 24th, 2012

Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz Poslovnih financija održati 28.01.2012. 09h (grupe će biti naknadno u toku tjedna), a predavanja će biti u petak 27.01.2012. od 16.30h.

Ekonomika bankarstva – stara bologna i stari program – ispit će biti 29.01.2012.

siječanj 24th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni i starom programu da će se ispit iz Ekonomike bankarstva za njih održati 29.01.2012. od 11h.

Osnove poduzetništva rezultati 22.12.2011.

siječanj 24th, 2012

Upis ocjena od 27.01.2012. do 31.01.2012.

siječanj 23rd, 2012

Rezultati Računovodstvo od 21.01.2012.

siječanj 23rd, 2012