Archive

Archive for siječanj, 2012

Rad referade 23.01.2012. (do 15.30h)

siječanj 23rd, 2012

Zbog odlaska doktoru na pregled referada će 23.01.2012. raditi do 15.30h. Izvinjavamo se zbog ovakve objave u zadnji tren.

Informatika – rezultati kolokvija

siječanj 20th, 2012

Međunarodno poslovanje – ažurirani rezultati (sitne izmjene)

siječanj 20th, 2012

Financijsko računovodstvo – važno – stara i nova bologna(poništava se 2. kolokvij i neće biti popravnih kolokvija ni ispita do daljnjeg)

siječanj 19th, 2012

1. Obavještavaju se studenti stare i nove bologne da se Financijsko računovodstvo 20.01.2012. neće održati.

2. Poništava se 2. kolokvij iz Financijskog računovodstvo

3. Financijskog računovodstva neće biti dok se ne obavi razgovor sa dekanom koji će biti u Bjelovaru 30.01.2012..

4. Tek kada se obavi razgovor sa dekanom vidjet će se što će biti sa Financijskim računovodstvom

Računovodstvo – 21.01.2012. stara i nova bologna i stari program – raspored

siječanj 18th, 2012

Računovodstvo – usmeni i pismeni dio ispita za stari program i staru bolognu od 09h
Računovodstvo – ispit 2 za novu bolognu od 09h

Međunarodno poslovanje – rezultati pk1-2 i ispit 1

siječanj 17th, 2012

Rezultati Mikroekonomija 2 – stari program i stara i nova bologna

siječanj 17th, 2012

Računovodstvo – pismeni i usmeni dio ispita za staru bolognu i stari program – 21.01.2012.

siječanj 17th, 2012

Pismeni i usmeni dio ispita za staru bolognu i stari program održava se 21.01.2012.. Ispit se prijavljuje za 20.1.2012. a dolazi se na ispit 21.01.2012. – vjerojatno u 09h.

Financijsko računovodstvo- za staru bolognu – pismeni i usmeni dio ispita – 20.01.2012.

siječanj 17th, 2012

Pismeni i usmeni dio ispita za staru bolognu održava se 20.01.2012.. Ispit se prijavljuje za 21.1.2012. a dolazi se na ispit 20.01.2012.

Financijsko računovodstvo – rezultati sa dodatnim bodovima

siječanj 17th, 2012

Nikšić, Mađerić, Birač i Miškulin – doći po seminar u referadu

siječanj 16th, 2012

Mole se gore navedeni studenti da dođu po svoj seminar koji malo treba ispraviti. Mole se da dođu u vrijeme rada referade.

Rezultati Menadžment ljudskih potencijala

siječanj 16th, 2012

Iva Ćurić da se javi asistentici Ani Štambuk iz Statistike na mail

siječanj 13th, 2012

Moli se studentica Iva Ćurić da se javi asistentici Ani Štambuk iz Statistike i Statističke analize da joj se javi na mail. Svi mailovi su na stranicama kolegija na www.efri.hr

Statistička analiza – rok nije 15.01.2012. (održava 19.02. i 04.03.)

siječanj 13th, 2012

Zbog greške u komunikaciji s Rijekom stavljena je obavijest da se rok iz Statističke analize održava 15.01.2012.. Informacija je kriva, a prava je da se ispiti održavaju 19.02. i 04.03.2012..

Špedicija – seminarski rad studentica Glavak, Hasan, Posavec, Puškarić – u referadi

siječanj 12th, 2012

Mole se gore navedene studentice da u radno vrijeme referade dođu po svoj seminarski rad iz Špedicije. Treba ga ispraviti i ponovno poslati za Rijeku.

Međunarodno poslovanje – izmjena – ispit za staru i novu bolognu (i popravni kolokviji) bit će u nedjelju 15.01.2012.

siječanj 12th, 2012

Zbog obveza dekana 13.01.2012. ispiti iz Međunarodnog poslovanja za staru i novu bolognu odgađaju je i održavaju se 15.01.2012. od 14.30h. Grupe su sljedeće:

1. grupa – pk1-2 i ispit za staru bolognu od 14.30h
2. grupa – ispit 1 za novu bolognu – od A do L od 15.00h
3. grupa – ispit 1 za novu bolognu – od M do Ž od 15.25h

Računovodstvo – rezultati 1. zavšnog ispita i pk1-2

siječanj 11th, 2012

Menadžment – grupe za kolokvij 2 14.01.2012.

siječanj 10th, 2012

Menadžment – kolokvij 2
1. grupa od A do Mamić od 15.15h
2. grupa od Mandić do Ž od 16.15h