Home > Obavijesti > Statistika – obavijest o načinu izvođenja nastave

Statistika – obavijest o načinu izvođenja nastave

ožujak 1st, 2012, 18:16

Kolegij Statistika koristi sustav Merlin. Za Merlin je potreban AAI koji su studenti dobili prilikom upisa. 38 studenata nije dobilo AAI, većinom u Bjelovaru.
U nedjelju dolazi profesorica i donijet će sa sobom formulare za AAI pa studenti mogu i njoj predati ispunjene formulare.

Statistika - izvođenje nastave

Mole se studenti koji su na popisu da ispune obrazac i da ga ponesu sa sobom na predavanje ili da ga predaju u referadu.
Mole se studenti da sa linka iz dokumenta skinu potreban obrazac.