Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – odgoda 2. kolokvija i seminara 30.03. i 01.04.2012.

Međunarodna ekonomija – odgoda 2. kolokvija i seminara 30.03. i 01.04.2012.

ožujak 26th, 2012, 15:37

Kako je između predavanja 2 i 2. kolokvija prekratak rok odgađa se predviđeni kolokvij i seminar iz Međunarodne ekonomije za termin 13. i 14.04.2012. Molim vidjeti u rasporedu predavanja izmjene.