Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – obavijest, literatura za 2. kolokvij, i grupe za 2. kolokvij 13.04.2012.

Međunarodna ekonomija – obavijest, literatura za 2. kolokvij, i grupe za 2. kolokvij 13.04.2012.

ožujak 28th, 2012, 14:59

Seminari su 13. i 14.04. (po već objavljenom rasporedu), drugi kolokvij će biti održan 13.04., s početkom u 16.00 sati (raspored pisanja u privitku, oni studenti koji su upisani u druge nastavne centre, a polažu u Bjelovaru, neka pišu u onoj grupi koja odgovara prezimenu). Ispiti se pišu 28.04. u 12.00 sati (I. rok) i 12.05. u 11.00 sati (II. rok.).

Grupe za 2. kolokvij iz Međunarodne ekonomije 13.04.2012.
Prezentaciju za drugi kolokvij možete skinuti iz dropboxa za nekoliko minuta.