Home > Obavijesti > Strateški menadžment – grupe za kolokvij 2 (upravo asistentica javila)

Strateški menadžment – grupe za kolokvij 2 (upravo asistentica javila)

ožujak 29th, 2012, 18:57

2. kolokvij iz kolegija Strateški menadžment održat će se u subotu 31.03. u 14.15 sati prema rasporedu:

14.15- 14.45 A-L

15.00- 15.30 M-Ž

15.45 Dogovor za seminare.