Archive

Archive for travanj, 2012

Upisi ocjena od 03.05.2012. do 06.05.2012.

travanj 30th, 2012

Grupe za Matematičku analizu – stara i nova bologna, i Financijska matematika i Aktuarska matematika – stara bologna 05.05.2012.

travanj 30th, 2012

Matematička analiza – nova bologna
1. grupa – popravni kolokvij 1 – svi koji pišu popravni kolokvij od 11h
2. grupa – popravni kolokvij 2 – svi koji pišu popravni kolokvij od 11.45
3. grupa – ispit 1 – od A do Majnarić od 12.30h
4. grupa – ispit 2 – od Maras do Ž od 13.15h
Matematička analiza – za staru bolognu
1. grupa – svi koji pišu ispit od 11h

Financijska matematika – za staru bolognu
2. grupa – svi koji pišu od 11.45
Aktuarska matematika – za staru bolognu
3. grupa – svi koji pišu ispit od 12.30h

Matematička analiza – ispit za staru bolognu – održava se 05.05.2012. od 11h

travanj 30th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Matematičke analize održati 05.05.2012. od 11h

Operacijski menadžment – za staru bolognu – održava se 04.05.2012.

travanj 30th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Operacijskog menadžmenta održati 04.05.2012. od 16.00h.

Operacijski menadžment – grupe za pk1-2 i ispit 1 – 03.05.2012.

travanj 30th, 2012

Operacijski menadžment
1. grupa – popravni kolokvij 1 – svi koji pišu od 18.00h
2. grupa – popravni kolokvij 2 – svi koji pišu od 18.30h
3. grupa – ispit 1 – od A do Laco od 19.00h
4. grupa – ispit 1 – od Ledinski do Ž od 19.30h

Organizacija – grupe za Pk1-2 i ispit 1 – 03.05.2012.

travanj 30th, 2012

Organizacija
1. grupa – popravni kolokvij 1 – svi koji pišu u 16.00h
2. grupa – popravni kolokvij 2 – svi koji pišu u 16.30h
3. grupa – ispit 1 – od A do Martinek – od 17.00h
4. grupa – ispit 1 – od Martinović do Ž – od 17.30h

Jelena Jurić – neka dođe na slikanje za e-index u 16.30h 26.04.2012.

travanj 26th, 2012

Jelena Jurić – neka dođe na slikanje za e-index u 16.30h 26.04.2012.

Makroekonomija 2- dodatci za predavanja 2012.

travanj 25th, 2012

Mole se studenti da skinu dodatne materijale za predavanja.

Makroekonomija - dodatci za predavanja 2012.

Strateški menadžment – za stari program i staru bolognu 28.04.2012.

travanj 23rd, 2012

Obavještavaju se studenti po starom programu i staroj bologni da će se ispit iz Strateškog menadžmenta održati 28.04.2012. od 11h.

Međunarodna ekonomija – vrijeme održavanja kolokvija i ispita 28.04.2012.

travanj 23rd, 2012

Sve je pomaknuto za 1 sat kasnije jer dosta studenata ima ispit iz Strateškog menadžmenta sa 3. godine.

Međunarodna ekonomija – grupe za kolokvije i ispite
1. grupa – Popravni kolokvij 1 – od 13.00h – nova bologna – svi koji pišu pk1
2. grupa – Popravni kolokvij 2 – od 13.30h – nova bologna – svi koji pišu pk2
3. grupa – Ispit 1 – od A do Margetan – od 14.00h
4. grupa – Ispit 1 – od Markanović do Ž – od 14.30h
5. grupa – stara bologna i stari program – od 15.00h – svi u jednoj grupi

Rezultati Baze podataka i MIS nakon 2. kolokvija

travanj 22nd, 2012

Izmjene predavanja 3. godina

travanj 20th, 2012

Mole se studenti 3. godine da pogledaju u predavanja jer je došlo do nekih izmjena.
Link predavanja svih godina.

Matematička analiza 2. kolokvij – 15.04.2012. – rezultati

travanj 20th, 2012

Makroekonomija 2 – za staru bolognu – obavijest

travanj 19th, 2012

Ako netko od stare bolonje želi položiti ispit preko kolokvija, neka se obavezno jave asistentu Jakovcu na mail do 30.04.2012.

Također napoma studentima stare i nove bolonje da vode računa o terminima ispitnih rokova. Dakle, novi bolonjci imaju rokove: 04.06. i 18.06. dok su rokovi za staru bolonju 05.06. i 19.06.. Samo pazite kako ih prijavljujete.

Makroekonomija 2 – materijali za predavanja i obavijest

travanj 19th, 2012
Makroekonomija 2 - materijali za predavanja 2011.12

Poštovani vanredni studenti (Rijeka i Bjelovar) koji u akademskoj godini 2011./2012. slušate kolegij Makroekonomija 2,

u privitku se nalaze potrebni materijali (predavanja i zadaci) iz spomenutog kolegija. Također, u privitku se nalazi i popis seminarskih tema kao i datumi do kada treba iste predati. Ako seminare napravite ranije, slobodno ih pošaljite na moj mail.

Potrebne info za pristup gmail adresi:

username: efrimakro2@gmail.com

password: vanredni-makroekonomija2

Molim Vas da ne zloupotrebljavate ovaj mail niti da mijenjate password jer se ovim mailom služe SVI vanredni studenti koji u ovoj akademskoj godini slušaju kolegij Makroekonomija 2: to znači NC Karlovac, NC Bjelovar i Rijeka.

U prvi kolokvij ulaze nastavne cjeline (predavanja i zadaci) koje se odnose na Ekonomski rast (Štednja, akumulacija kapitala i ek. rast) te Očekivanja. U drugi kolokvij ulaze nastavne cjeline (predavanja i zadaci) koje se odnose na Otvoreno gospodarstvo te Depresije i krize.

Termini za Bjelovar:

prvi kolokvij: 06.05.

drugi kolokvij i predaja seminara: 20.05.

popravni kolokviji i prvi ispit: 04.06.

drugi ispit: 18.06.

Termini za Rijeku:

prvi kolokvij: 10.05.

drugi kolokvij i predaja seminara: 25.05.

popravni kolokviji i prvi ispit: 06.06.

drugi ispit: 20.06.

Sretno svima!

Lijepi pozdrav,

Pavle Jakovac, mag.oec.

Asistent

Ekonomski fakultet Rijeka

Ivana Filipovića 4

51000 Rijeka

Tel.: 051/355-125

E-mail: pjakovac@efri.hr

Mikroekonomija 1 – izmjena vremena predavanja i održavanje 1. kolokvija

travanj 19th, 2012

Obavještavaju se studenti 1. godine da se predavanja predviđena iz Mikroekonomije 1 neće održati 18. i 19.05.2012. kao što je predviđeno rasporedom nego će se predavanja održati:

22.05.2012. – utorak i 23.05.2012. srijeda.

Kolokvij 1 će se održati 22.05.2012. od 18h (prije toga će biti predavanja od 16-17.45).

Ostala predavanja se održavaju kako je i predviđeno.

Gospodarstvo Hrvatske – raspored za 1. kolokvij

travanj 19th, 2012

Raspored o odrzavanju prvog kolokvija iz kolegija Gospodarstvo Hrvatske. Kolokvij se odrzava 26.4.2012., a raspored se nalazi na ovom linku:

1. Nastavni materijali

2. Raspored grupa (šifru znadete)

Rezultati Javne financije + obavijest

travanj 19th, 2012

Rezultati Javne financije - kolokvij
U prilogu vam asistentica šalje listu sa bodovima prije popravnog kolokvija!
Isto tako asistenica moli studente koji imaju od 30-39 bodova, a ne žele pristupiti popravnom kolokviju da se jave asistentici Grdinić na mail najkasnije do 7.5.2012. (Ime i prezime, JMBAG, NC Bjelovar, te napomena da ne želite pristupiti Popravnom kolokviju).

Rezultati Međunarodna ekonomija – 17.04.2012. – ukupno

travanj 19th, 2012

Mikroekonomija 1 – predavanja 17.04.2012. će započeti od 17h

travanj 17th, 2012

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz Mikra 1 17.04. započeti od 17h.