Home > Obavijesti > 1. godina Izmjene u rasporedu

1. godina Izmjene u rasporedu

travanj 6th, 2012, 13:39

Obaviještavaju se studenti 1. godine da je došlo do nekih sitnih izmjena rasporeda i to iz kolegija Mikroekonomija. Predavanja koja su strebala biti 27.04. i 28.04. održat će se 17.04. i 18.04.2012. Izmjene u rasporedu možete vidjeti u rasporedu predavanja kroz nekoliko minuta.