Home > Obavijesti > Organizacija – grupe za 2. kolokvij – 11.04.2012.

Organizacija – grupe za 2. kolokvij – 11.04.2012.

travanj 6th, 2012, 13:34

1. grupa od 1. grupa – od A do Martinek od 16.00h
2. grupa – od Martinović do Ž od 16.40h