Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – grupe za kolokvij – 13.04.2012.

Međunarodna ekonomija – grupe za kolokvij – 13.04.2012.

travanj 11th, 2012, 16:52

Međunarodna ekonomija – kolokvij
1. grupa – od A do Margetan od 16.00h
2. grupa – Markanović do Ž od 16.40h
Nakon kolokvija seminari po rasporedu koji je objavio asistent.