Home > Obavijesti > Statistika – grupe za završni ispit za novu bolognu + staru bolognu – 15.04.2012.

Statistika – grupe za završni ispit za novu bolognu + staru bolognu – 15.04.2012.

travanj 11th, 2012, 16:54

Statistika
grupa – od 12h – A do Krivak – završni ispit
grupa – od 12.30h– Kršić do Ž – završni ispit
grupa – od 13.00h – Popravni kolokvij 1 i 2 (samo oni koji pišu po jedan kolokvij)– svi koji moraju pisati + studenti po staroj bologni i starom programu

Studenti koji pišu oba popravna kolokvija, pristupaju ispitu u 12:00, bez obzira na abecedu.