Home > Obavijesti > 1. godina – preddiplomski studij – predavanja – da studenti ne zaborave Mikro 1 17.04.2012.

1. godina – preddiplomski studij – predavanja – da studenti ne zaborave Mikro 1 17.04.2012.

travanj 16th, 2012, 07:25

Samo informacija za studente da ne zaborave da je došlo do promjene vremena održavanja predavanja iz Mikra 1 i Engleskog A2 pa tako su predavanja:

17.04.2012. Mikroekonomija 1 od 16-20h
18.04.2012. Mikroekonomija 1 od 16-20h
19.04.2012. Engleski jezik A2 od 16-20h