Home > Obavijesti > Gospodarstvo Hrvatske – raspored za 1. kolokvij

Gospodarstvo Hrvatske – raspored za 1. kolokvij

travanj 19th, 2012, 07:06

Raspored o odrzavanju prvog kolokvija iz kolegija Gospodarstvo Hrvatske. Kolokvij se odrzava 26.4.2012., a raspored se nalazi na ovom linku:

1. Nastavni materijali

2. Raspored grupa (šifru znadete)