Home > Obavijesti > Rezultati Javne financije + obavijest

Rezultati Javne financije + obavijest

travanj 19th, 2012, 07:02

Rezultati Javne financije - kolokvij
U prilogu vam asistentica šalje listu sa bodovima prije popravnog kolokvija!
Isto tako asistenica moli studente koji imaju od 30-39 bodova, a ne žele pristupiti popravnom kolokviju da se jave asistentici Grdinić na mail najkasnije do 7.5.2012. (Ime i prezime, JMBAG, NC Bjelovar, te napomena da ne želite pristupiti Popravnom kolokviju).