Home > Obavijesti > Grupe za Matematičku analizu – stara i nova bologna, i Financijska matematika i Aktuarska matematika – stara bologna 05.05.2012.

Grupe za Matematičku analizu – stara i nova bologna, i Financijska matematika i Aktuarska matematika – stara bologna 05.05.2012.

travanj 30th, 2012, 11:32

Matematička analiza – nova bologna
1. grupa – popravni kolokvij 1 – svi koji pišu popravni kolokvij od 11h
2. grupa – popravni kolokvij 2 – svi koji pišu popravni kolokvij od 11.45
3. grupa – ispit 1 – od A do Majnarić od 12.30h
4. grupa – ispit 2 – od Maras do Ž od 13.15h
Matematička analiza – za staru bolognu
1. grupa – svi koji pišu ispit od 11h

Financijska matematika – za staru bolognu
2. grupa – svi koji pišu od 11.45
Aktuarska matematika – za staru bolognu
3. grupa – svi koji pišu ispit od 12.30h