Home > Obavijesti > Operacijski menadžment – grupe za pk1-2 i ispit 1 – 03.05.2012.

Operacijski menadžment – grupe za pk1-2 i ispit 1 – 03.05.2012.

travanj 30th, 2012, 11:22

Operacijski menadžment
1. grupa – popravni kolokvij 1 – svi koji pišu od 18.00h
2. grupa – popravni kolokvij 2 – svi koji pišu od 18.30h
3. grupa – ispit 1 – od A do Laco od 19.00h
4. grupa – ispit 1 – od Ledinski do Ž od 19.30h