Home > Obavijesti > Rezultati Računovodstva malih i srednjih poduzeća – stara i nova bologna

Rezultati Računovodstva malih i srednjih poduzeća – stara i nova bologna

lipanj 5th, 2012, 07:41
Stara bologna 02.06.2012. Nova bologna 02.06.2012.

Asistentica je pronašla jedan nepotpisani rad pa Vas molim da mi se javite ukoliko
sumnjate da bi to mogli biti Vi.

Gospođa Tatjana Obrovac iz NC Karlovac je položila i to sa 18,5 bodova.