Home > Obavijesti > Strateški menadžment – obavijest onima koji su bili u Karlovcu (napomene)

Strateški menadžment – obavijest onima koji su bili u Karlovcu (napomene)

srpanj 3rd, 2012, 13:23

Rezultati ispita za kolegij Strateški menadžment studentima koji su dolazili polagati kolegij u nastavni centar Karlovac.

Obratite pozornost na napomenu na kraju same tablice….

Karlovac 30.06.2012.