Home > Obavijesti > Njemački jezik – svi oblici – A1,A2,B1,B2,B3 – ispit će se održati 22.09.2012. u 11h

Njemački jezik – svi oblici – A1,A2,B1,B2,B3 – ispit će se održati 22.09.2012. u 11h

kolovoz 30th, 2012, 14:14

Profesorica iz Njemačkog ima obveza pa se obavještavaju studenti koji trebaju izaćina ispite iz Njemačkog jezika 5. i 19.09.2012- svih oblika, stari i novi program, nova i stara bologna da će se ispiti održati 22.09.2012. u 11h. Profesorica će u jednom danu odraditi sve ispite pa tako ako eventualno netko od studenata ima više ispita pisat će jednoh za drugim u razmacima.