Archive

Archive for rujan, 2012

Ekonomika bankarstva – rezultati

rujan 20th, 2012

1. Nova bologna 10.09.2012.
2. Stara bologna - 09.09.2012.

Ekonomika okoliša – rezultati ispita 18.09.2012.

rujan 20th, 2012

Nitko od studenata nije zadovoljio.

Analiza i revizija i Analiza i planiranje – 21.09.2012. od 16.00h

rujan 19th, 2012

Kako dio studenata ima ispit iz Analize i revizije i Analize i planiranja a isto tako ima ispite i iz Uvoda u modeliranje i Kvantitativnih metoda ispit kod profesorice Vitezić će biti pomaknut za 16.00h. 21.09.2012..

Uvod u modeliranje i Kvantitativne metode – za sve 21.09.2012. u 17.30h

rujan 19th, 2012

Kako dio studenata ima ispit iz Analize i revizije i Analize i planiranja a isto tako ima ispite i iz Uvoda u modeliranje i Kvantitativnih metoda ispit kod profesorice Lovrić će biti pomaknuti za 17.30h. 21.09.2012..

Rezultati Računovodstvo i Financijsko računovodstvo 17.09.2012.

rujan 19th, 2012

Tomislav Lovrić i Alenka Soldan – da dođu u referadu po završni rad

rujan 19th, 2012

Mole se gore navedeni studenti da dođu po završne radove koje su im ispravili profesori.

Upis ECTS bodova iz Tjelesnog 21.09.2012. u 18-19hh i 22.09.2012. od 09-10h

rujan 18th, 2012

Obavještavaju se studenti koji trebaju upisati ects bodove iz Tjelesnog odgoja 1 i 2 da potvrde mogu donijeti 21.09.2012 od 18-19h ili 22.09.2012. od 09-10h. Potvrde studenata koji su predali u referadi će biti uručene profesoru.

Poslovne financije – stari program – rezultati ispita 04.09.2012.

rujan 18th, 2012

Martina Prvonožac – dovoljan (2)

Momir Prodanović – javiti se profesorici Škalameri – HITNO!

rujan 18th, 2012

Moli se student Momir Prodanović da se javi profesorici Škalameri da se dogovori oko obrane završnog rada. Hitno!

Osnove ekonomije – rezultati 3. završnog ispita od 16.09.2012.

rujan 18th, 2012
Osnove ekonomije - 16.09.2012.

Napomena: Studenti koji nisu iskoristili 3. izlaska na završne ispite a ima ih mogu izači na završni ispit u Karlovcu 28.09.2012. u 16.30h. Naravno ispit se mora prijaviti putem studomata.

Međunarodno poslovanje – za staru bolognu 22.09.2012. subota od 11h

rujan 18th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Međunarodnog poslovanja održati 22.09.2012. od 11h

Matematička analiza – za staru bolognu – 22.09.2012. subota od 11h

rujan 18th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Matematičke analize održati 22.09.2012. od 11h

Miroslava Miškulin – da dođe u referadu po račun

rujan 17th, 2012

Moli se studentica Miroslava Miškulin da u referadu dođe po račun.

Rezultati FTI 12.09.2012.

rujan 17th, 2012

Nova bologna – prošla je:

Matejak Martina – dobar (3/67/C)

Stara bologna

ROMANOM STARCEVIC, 0081105018 koja je pisala stari ispit (stara bolonja), ispit nije prijavila i ne može joj se evidentirati ocjena. Molim javiti se asistentici u Rijeku što hitnije.

Obavijest za Vedranu Šajn

rujan 17th, 2012

Vedrana Šajn da na posljednjem roku iz kolegija Baze podatka – nije zadovoljila

Momir Prodanović – da se hitno javi u referadu

rujan 17th, 2012

Moli se Momir Prodanović da se hitno javi u referadu.

Upisi ocjena od 17.09.2012. do 24.09.2012.

rujan 14th, 2012

Poslovne financije i Računovodstvo troškova – za stari program i staru bolognu 18.09.2012. u 18h

rujan 14th, 2012

Obavještavaju se studenti po starom programu da će se ispit iz Poslovnih financija i Računovodstva troškova održati 18.09.2012 od 18h

Restruktuiranje i sanacija poduzeća – za staru i novu bolognu 18.09.2012. u 18h

rujan 14th, 2012

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Restruktuiranja i sanacije poduzeća održati 18.09.2012. u 18h

Makroekonomija 1 – rezultati od 12.09.2012.

rujan 14th, 2012