Archive

Archive for listopad, 2012

Siniša Marušić i Lacko Sanja

listopad 30th, 2012

Obavještavaju se studenti da njihove zamolbe nisu uvažene. Možete podignuti svoje indekse u Bjelovaru.

Osnove ekonomije – za ponavljače – obavijest!

listopad 29th, 2012

Zbog naknadne odluke Uprave o modelu polaganja ispita kod ponovljenog upisa predmeta u NC Bjelovar, poništava se raspored polaganja kolegija Osnove ekonomije dostavljen 19.10.2012.

Za sada nema određenog roka za polaganje kolokvija i ispita u NC Bjelovar. Čim bude određen studenti će biti obaviješteni.

Tekst obavijesti Osnove ekonomije od 29.10.2012.

Rezultati testa iz Ekonomike bankarstva 27.10.2012.

listopad 29th, 2012

Mole se dolje navedeni studenti da do 01.12.2012. podignu svoje indekse

listopad 26th, 2012

Stigli indeksi sa upisa godine

listopad 26th, 2012

Obavještavaju se studenti da su stigli indeksi sa upisa godine. Indeksi se za vikend 26., 27. i 28. mogu podići u referadi, a iduće dane u zbornici.

Izdavanje potvrda (vrijedi od 25.10.2012.)

listopad 25th, 2012

Od danas 25.10.2012. nećemo u NC Bjelovar držati potvrde. Način dobivanja potvrda je sljedeći: javiti se mailom evidenciji studija na njihove mailove koje imaju i zatražiti potvrdu a koja će Vam doći na kućnu adresu poštom.

Makroekonomija 1 – rok za predaju seminara 10.11.2012. – NC Bjelovar

listopad 24th, 2012
Popis tema za Makro 1 - 2012.-13.

Poštovani vanredni studenti iz Bjelovara i Karlovca,

samo jedna malena korekcija vezano uz datum predaje seminara.

Studenti iz NC Bjelovar moraju seminar predati u subotu 10.11.2012. godine dok će idući dan (11.11.2012.) biti samo K2.

Studenti iz NC Karlovac moraju seminar predati u četvrtak 22.11.2012. godine dok će u subotu 24.11.2012. godine biti samo K2.

U privitku šaljem popis seminarskih tema sa korekcijom glede datuma predaje seminara.

Pavle Jakovac, mag.oec.
Asistent
Ekonomski fakultet Rijeka
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka

Statistička analiza – grupe za 27.10.2012.

listopad 24th, 2012

Raspored za 1. kolokvij i 1. Test iz Statističke analize u subotu, 27.10:

11:00, 1. grupa A do M
12:00, 2. grupa N do Ž

Mikroekonomija 2 – izmjena sa 06.11. na 08.11.2012.

listopad 22nd, 2012

Došlo je do male izmjene rasporeda za 2. godinu i to za Mikro 2 izmjena je da će se predavanja od 06.11.2012. održati 08.11.2012. po sljedećem rasporedu:

– 16-17.45h – predavanja
– kolokvij 1. grupa – 18.00-19.00h
– kolokvij 2. grupa – 19.00-20.00h

24.10.2012. se normalno održavaju vježbe kao što je i planirano.

Makro 1 – rezultati 1. kolokvija 19.10.2012.

listopad 22nd, 2012
Kolokvij 1 - 19.10.2012. rezultati

Napomena studentima stare bolonje: tko nije pristupio prvom kolokviju, odnosno tko nije položio prvi kolokvij nema pravo pristupa drugom kolokviju niti prvi kolokvij može naknadno popravljati.

Osnove ekonomije – polaganje ispita za ponavljače – datumi i popis

listopad 19th, 2012

U prilogu popis studenata koji moraju na polaganje ispita iz Osnove ekonomije:

1. Osnove ekonomije - studenti koji polažu

I termini polaganja:

2. Termini polaganja Osnove ekonomije - ponavljači

Studentima ponavljačima priznaju se bodovi domaće zadaće od prošle godine. Tko tim bodovima nije zadovoljan nek se javi mailom Dunji Škalameri Alilović.

Diplomski studija – predavanja 19.10.2012. u 2. Osnovnoj školi od 16h

listopad 18th, 2012

Obavještavaju se studenti diplomskog studija da se predavanja 19.10.2012. održavaju u 2. Osnovnoj školi od 16h. U subotu su predavanja u matičnoj zgradi.

Siniša Marušić – javiti se evidenciji studija u Rijeci – Hitno!

listopad 18th, 2012

Moli se Siniša Marušić da se javi evidenciji studija u Rijeci

Upis nastavka studija dodiplomski studij tzv. stari program u šk. godini 2012./13.

listopad 18th, 2012

Špedicija i logistika – kolokvij u subotu 20.10.2012. od 10.30

listopad 16th, 2012

Obavještavaju se studenti da će prof. Kesić održati 1. kolokvij iz tematske jedinice špedicije u subotu u 10.30 (a ne u petak u 16.00).

Kriterij izbora izbornog kolegija (radi izmjene)

listopad 15th, 2012

Prošlogodišnja odluka vezana za održavanje nastave, bilo bi dobro da studenti izvrše izmjenu upisanog izbornog predmeta gdje nastave neće biti (npr. Organizacijsko ponašanje 1 student) oni imaju pravo birat što žele pa se kod upisa slobodno javljaju Evidenciji da im upiše ono što žele, međutim kad ih je premalo nastave nema).
Usvojeni su sljedeći kriteriji za održavanje nastave i upis izbornih predmeta na izvanrednim
studijima u Rijeci i u nastavnim centrima:
– Puni fond sati za izvanredni studij izvodit će se ukoliko je predmet upisalo 15 i više studenata,
– 5 školskih sati konzultativne nastave s jednim ispitnim rokom izvodit će se ukoliko je predmet upisalo od 5-14 studenata.
– Nastava se neće izvodi ukoliko je predmet upisalo manje od 5 studenata, ali se studentu daje mogućnost biranja nekog drugog izbornog predmeta i to zaključno do 31.10. za I. semestar odnosno 31.3. za II. semestar tekuće akademske godine.
Na izbornim kolegijima za izvanredni preddiplomski i diplomski studij kvote neće se izvedbenim planom definirati kvote već će se studentu ponuditi slobodan izbor upisa ponuđenih predmeta

Čim se završe upisi u Rijeci objavit ćemo popis onih kolegija koji imaju manje od 15 studenata.

Engleski jezik B1, B2 i Kolokvij za Engleki jezik A1 14.11.2012. od 16h

listopad 15th, 2012

Profesorica Kristina Kaštelan održala bi konzultativnu nastavu za Engleski B1 i B2 (2. i 3.g.) 14.11. od 16-20, istovremeno bi u 16 sati primila studente koji nisu položili A1 da pišu kolokvij.

Grupe za K1 iz Makroekonomije 1

listopad 15th, 2012

Raspored grupa Makro 1 2012-13.
Raspored za K1 iz Makro 1 koji će se održati 19.10. Kolokvij će se održati u 3 grupe.

1. Grupa od B do Kolak 16.05h
2. Grupa od Kolarić do Šinko 16.40h
3. Štajduhar do Ž + studenti po staroj bologni 17.15h

Literatura Ekonomika bankarstva za 2012. godinu

listopad 12th, 2012

Mikroekonomija 2 – literatura za ispit

listopad 6th, 2012

Mole se studenti da sa stranice kolegija na www.efri.hr skinu potrebnu literaturu za kolegij Mikroekonomija 2. Isprintajte si sve za 1. kolokvij. Šifra za otvaranje dokumenata je mikrodva.