Home > Obavijesti > Engleski jezik B1, B2 i Kolokvij za Engleki jezik A1 14.11.2012. od 16h

Engleski jezik B1, B2 i Kolokvij za Engleki jezik A1 14.11.2012. od 16h

listopad 15th, 2012, 11:39

Profesorica Kristina Kaštelan održala bi konzultativnu nastavu za Engleski B1 i B2 (2. i 3.g.) 14.11. od 16-20, istovremeno bi u 16 sati primila studente koji nisu položili A1 da pišu kolokvij.