Home > Obavijesti > Makroekonomija 1 – rok za predaju seminara 10.11.2012. – NC Bjelovar

Makroekonomija 1 – rok za predaju seminara 10.11.2012. – NC Bjelovar

listopad 24th, 2012, 13:24
Popis tema za Makro 1 - 2012.-13.

Poštovani vanredni studenti iz Bjelovara i Karlovca,

samo jedna malena korekcija vezano uz datum predaje seminara.

Studenti iz NC Bjelovar moraju seminar predati u subotu 10.11.2012. godine dok će idući dan (11.11.2012.) biti samo K2.

Studenti iz NC Karlovac moraju seminar predati u četvrtak 22.11.2012. godine dok će u subotu 24.11.2012. godine biti samo K2.

U privitku šaljem popis seminarskih tema sa korekcijom glede datuma predaje seminara.

Pavle Jakovac, mag.oec.
Asistent
Ekonomski fakultet Rijeka
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka