Home > Obavijesti > Osnove ekonomije – za ponavljače – obavijest!

Osnove ekonomije – za ponavljače – obavijest!

listopad 29th, 2012, 13:00

Zbog naknadne odluke Uprave o modelu polaganja ispita kod ponovljenog upisa predmeta u NC Bjelovar, poništava se raspored polaganja kolegija Osnove ekonomije dostavljen 19.10.2012.

Za sada nema određenog roka za polaganje kolokvija i ispita u NC Bjelovar. Čim bude određen studenti će biti obaviješteni.

Tekst obavijesti Osnove ekonomije od 29.10.2012.