Home > Obavijesti > Ekonomika i politika investiranja -stara i nova bologna, Javne financije stari i stara bologna i oporezivanje poduzeća – održava se 21.12.2012. od 18h

Ekonomika i politika investiranja -stara i nova bologna, Javne financije stari i stara bologna i oporezivanje poduzeća – održava se 21.12.2012. od 18h

prosinac 12th, 2012, 15:49

Izmjena vremena održavanja EKO. I pol. Invest 18h – 2. ispit + javne financije stari i stara od 18h + oporezivanje od 18h – održavaju se 21.12.2012. od 18h a ne 17.12.2012. kako je prije najavljeno.