Home > Obavijesti > Međunarodno poslovanje – poruka od asistenta – 1. ispit i pk1-2 02.02.2013.

Međunarodno poslovanje – poruka od asistenta – 1. ispit i pk1-2 02.02.2013.

siječanj 29th, 2013, 15:34

1. ispit iz kolegija “Međunarodno poslovanje” održat će se u subotu, 2.2.2013. godine u 11:45 sati.Dodatno tome, popravni kolokviji bi se trebali održati na isti dan s početkom u 11h. Drugim riječima, drugi ispitni rok se pomiče, a o detaljima studenti bi trebali biti obavješteni u skorom vremenu. Treba napomenuti kako se ne mora prijavljivati ispit ukoliko je prijava izvršena za prethodni rok (19.1.2013.).