Home > Obavijesti > Rezultati informatika 25.01.2013.

Rezultati informatika 25.01.2013.

veljača 4th, 2013, 10:56

Rezultati završnog ispita iz kolegija
I N F O R M A T I K A
održanog u petak, 25. siječnja

RB Ime Prezime Završni Ocjena
1 Monika Badanjak 5 1
2 Antea Mlinarić 4 1
3 Kristin Škof 10 2 40 E