Home > Obavijesti > Matematika – rezultati 02.02.2013.

Matematika – rezultati 02.02.2013.

veljača 8th, 2013, 15:11
Matematika - rezultati 02.02.2013.

Troje se studenta nisu potpisala pa neka se jave asistentici.

Studentima iz NC Karlovac

0081131786 Andrea Božurić 2 4 6 NC BJ
0081139305 Ana Butorac 15 3 21 4 43 NC BJ
0081139074 Borna Gotal 4 1 16 1 22 NC BJ
0248021599 Ante Matić 7 2 1 3 13 NC BJ
0081140792 Melita Milosavljević 1 3 12 3 19 NC BJ
0081139261 Milica Paskaš 2 2 1 3 8 NC BJ
0081139672 Maria-Elena Ribar 19 3 20 3 45 NC BJ
0232007417 Iva Sučić 15 4 6 5 30 NC BJ
0081139646 Ivan Šimatović 5 4 0 5 14 NC BJ