Home > Obavijesti > Stručna praksa studenata – obavijest za prediplomce

Stručna praksa studenata – obavijest za prediplomce

ožujak 22nd, 2013, 14:37

Sobzirom da su krenule prakse za preddiplomce treba se istaknuti da oni koji imaju više od 6 mjeseci radnog staža dokumente mogu predati najkasnije do 31.05.2013.

Također, trebali bi se hitno javiti doc.dr. Danijeli Sokolić (najkasnije do srijede 27.03.2013.) studenti koji nemaju minimalno 6 mjeseci radnog staža u radnoj knjižici.

Link na stranice kolegija:

http://www.efri.uniri.hr/kolegiji/prikaz.asp?txt_id=7233

i za Bjelovar:

http://oliver.efri.hr/~pom/spBJ.htm