Home > Obavijesti > Makroekonomija 2 – materijali za predavanja i teme za seminare

Makroekonomija 2 – materijali za predavanja i teme za seminare

travanj 16th, 2013, 10:40

Poštovani vanredni studenti iz NC Bjelovar,

u privitku nalaze se nastavni materijali i popis tema za seminare (skupa sa mini uputama) iz kolegija Makroekonomija 2.

Makroekonomija 2 - materijali za predavanja i teme za seminare

Ispit iz kolegija Makroekonomija 1 (za one studente koji su na vrijeme prijavili ispit) održat će se 18.04.2013. godine nakon što prof. Vlahinić-Dizdarević odradi predavanja iz Makro 2.

Odnosno, ispit iz Makro 1 počet će u 19:10 sati.