Home > Obavijesti > Računovodstvo – rezultati od 14.04.2013.

Računovodstvo – rezultati od 14.04.2013.

travanj 16th, 2013, 10:36

Stari program:

Demšić Tamara pismeni (2)/ usmeni (2)/ ukupno: Dovoljan (2)

Nova bologna:

Lončar Vedrana (dovoljan/2/40/E)
Orošaj Marta (dovoljan/2/40/E)

Ostali studenti nisu zadovoljili.