Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – grupe za 27.05.2013. nova i stara bologna, stari program

Međunarodna ekonomija – grupe za 27.05.2013. nova i stara bologna, stari program

svibanj 24th, 2013, 17:07

Dvorana 1

16.00-16.30 – Popravni kolokvij I

16.45-17.30 – Završni ispit – po abecedi – prezimena od A-K + stari program (svi prijavljeni)

Dvorana 6

16.00-16.30 – Popravni kolokvij II

16.45-17.30 – Završni ispit – po abecedi – prezimena od L-Ž + stara bologna (svi prijavljeni)