Home > Obavijesti > Organizacija – popravni kolokvij i završni ispit se odgađaju na 19.06.2013. 11h + obavijest o prijavi roka

Organizacija – popravni kolokvij i završni ispit se odgađaju na 19.06.2013. 11h + obavijest o prijavi roka

svibanj 31st, 2013, 12:30

Zbog tehničkih problema profesorica Sokolić se izvinjava što rezultati u sustavu Merlin nisu bili vidljivi na vrijeme i iz tih razloga se popravni kolokvij i završni ispit iz Organizacije odgađaju za 19.06.2013. od 11h. Rok iz Organizacije i popravni kolokvij iz Organizacije neće biti održani 01.06.2013. kao što je bilo i predviđeno.

Studenti se moraju prijaviti za rok 19.06. koji će biti instaliran u studomatu. A rok 01.06.2013. će administrator u Rijeci izbrisati pa se neće računati u kvotu za prijave.