Home > Obavijesti > Analiza i revizija i Analiza i planiranje – stara bologna i stari program – 14. i 28.06.2013.

Analiza i revizija i Analiza i planiranje – stara bologna i stari program – 14. i 28.06.2013.

lipanj 1st, 2013, 10:14

Obavještavaju se studenti po starom programu i staroj bologni da će se ispiti iz Analize i revizije i Analize i planiranja održati 14. i 28.06.2013. (sat naknadno – vjerojatno u 16.30h)