Home > Obavijesti > Međunarodna ekonomija – stari program i stara bologna 27.05.2013.

Međunarodna ekonomija – stari program i stara bologna 27.05.2013.

lipanj 6th, 2013, 13:04

Nitko od studenata za stari program i staru bolognu nije zadovoljio na ispitu iz Međunarodne ekonomije 27.05.2013. Idući rok je 21.06.2013..