Home > Obavijesti > Antonija Pavleković – seminar iz Statistike (do 10.6.2013.)

Antonija Pavleković – seminar iz Statistike (do 10.6.2013.)

lipanj 7th, 2013, 13:18

Obavijest za studenticu Antoniju Pavleković od asistentice Štambuk iz kolegija Statistika.

“studenticu Antoniju Pavleković treba obavijestiti da lani nije imala
seminarski rad i ako želi bodove, neka mi do ponedjeljka pošalje rad, neka
sama predloži temu”