Home > Obavijesti > Monetarna ekonomija – grupe za 20.06.2013. – stara bologna, stari program i nova bologna – započinju od 18h (vidi grupe)

Monetarna ekonomija – grupe za 20.06.2013. – stara bologna, stari program i nova bologna – započinju od 18h (vidi grupe)

lipanj 17th, 2013, 13:24

1. grupa – Poprani kolokvij – od 18.00h
2. grupa – Završni ispit – od 18.30h