Home > Obavijesti > Analiza i revizija – rezultati od 28.06.2013.

Analiza i revizija – rezultati od 28.06.2013.

lipanj 29th, 2013, 09:57

Položila pismeni dio ispita:

Tomić Ivana
(usmeni u dogovoru sa profesoricom ili u Rijeci ili na idućem roku u Bjelovaru)