Archive

Archive for lipanj, 2013

Upis na diplomski i preddiplomski studij školske godine 2013./14.

lipanj 11th, 2013

Statistika – rezultati 02.06.2013. – ispravak rezultata

lipanj 11th, 2013
Statistika 02.06.2013. ispravak rezultata

Studentica Ana Krivak ima konačnu ocjenu 2/40/E. Upisat će se u roku u
rujnu, ako do tada riješi upis.

Emil Ružić (upis nije izvršen): SR-1, K1-6, K2-9, Ukupno 16 bodova na
nastavi.

Predan je i jedan nepotpisani 2. kolokvij – 6 bodova.

Gospodarstvo Hrvatske – rezultati 07.06.2013.

lipanj 11th, 2013

Makroekonomija 2 – stara i nova bologna 15.06.2013. u 10h

lipanj 11th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj i novoj bologni da će se ispit iz Makroekonomije 2 održati 15.06.2013. od 10h.

Računovodstvo malih i srednjih poduzeća – stara bologna 17.06.2013. od 16.30h

lipanj 11th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz RMSP održati 17.06.2013. od 16.30h

Analiza i planiranje i Analiza i revizija – svi u 16.00h

lipanj 11th, 2013

Obavještavaju se studenti da se Analiza i planiranje i Analiza i revizija održava u 16.00h. Asistent će na licu mjesta odrediti grupe ako bude potrebno.

Restruktuiranje i sanacija poduzeća – ispit 1, popravni kolokvij nova bologna i ispit stara bologna 29.06.2013.

lipanj 11th, 2013

Na zahtjev studenata došlo je do izmjena vremena održavanja ispita 1 i popravnog kolokvija za novu bolognu i ispita za staru bolognu iz kolegija Restruktuiranja i sanacije poduzeća koji će se umjesto 02.07.2013. održavati 29.06.2013. od 13h.

Engleski jezik – rezultati od 08.06.2013.

lipanj 11th, 2013
Engleski jezik - rezultati od 08.06.2013.

Ako ima tko bilo kakvih pitanja može se obratiti profesorici.

Analiza i planiranje – ispit za staru bolognu 14.06.2013. od 16.30h

lipanj 11th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Analize i planiranja održati 14.06.2013. od 16.30h.

Fakultet ne radi 22. i 25.06.2013. zbog blagdana

lipanj 10th, 2013

Povodom blagdana Fakultet neće raditi 22. i 25.06.2013.

Restruktuiranje i sanacija poduzeća – grupe za kolokvij 10.06.2013. + izmjena vremena održavanja završnih ispit i ispita – stara i nova bologna

lipanj 10th, 2013

Grupe za kolokvij 10.06.2013.

1. grupa – A do K od 16h
2. grupa – L do Ž od 17h

Kako su popravni kolokvij i završni ispit 1. preblizu kolokviju došlo je i do izmjena vremena održavanja ispita 1 i 2 i popravnog kolokvija. Pa tako:

1. završni ispit i popravni kolokvij, i ispita za staru bolognu – održavaju se 29.06.2013. od 13h
2. završni ispit i ispita za staru bolognu – održava se 16.07.2013. od 16.00h

Ispiti se prijavljuju za 18.06.2013. prvi rok a 02.07.2013. 2. rok.

Međunarodna ekonomija – izmjena vremena održavanja ispita – stara bologna, stari program i nova bologna – 27.06.2013.

lipanj 8th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Međunarodne ekonomije za staru bolognu, stari program i novu bolonju umjesto 21.06.2013. održati 27.06.2013. od 16h.

Studenti koji su dali indeks za upis Statistike i Statističke analize 02.06.2013. neka se jave u referadu u Bjelovar

lipanj 7th, 2013

“Studenti koji su 02.06. predali indeks na upis ocjena iz Statističke
analize neka se jave u referadu”.

Antonija Pavleković – seminar iz Statistike (do 10.6.2013.)

lipanj 7th, 2013

Obavijest za studenticu Antoniju Pavleković od asistentice Štambuk iz kolegija Statistika.

“studenticu Antoniju Pavleković treba obavijestiti da lani nije imala
seminarski rad i ako želi bodove, neka mi do ponedjeljka pošalje rad, neka
sama predloži temu”

Upisi ocjena od 13.06.2013. do 20.06.2013.

lipanj 6th, 2013

Upis na diplomski i preddiplomski studij školske godine 2013./14.

lipanj 6th, 2013

Međunarodna ekonomija – stari program i stara bologna 27.05.2013.

lipanj 6th, 2013

Nitko od studenata za stari program i staru bolognu nije zadovoljio na ispitu iz Međunarodne ekonomije 27.05.2013. Idući rok je 21.06.2013..

Makroekonomija 2 – ispiti za staru i novu bolognu 15.06.2013. od 10h

lipanj 5th, 2013

Obavještavaju se studenti iz kolegija Makro 2 – stara i nova bologna koji idu na ispit da se isti održava 15.06.2013. od 10h (znači sat vremena ranije nego što je bilo u rasporedu predviđeno)

Analiza i planiranje – rezultati kolokvija 28.05.2013.

lipanj 5th, 2013

Monetarna ekonomija – grupe za 2. kolokvij 08.06.2013.

lipanj 4th, 2013

Monetarna ekonomija

– neće biti grupa nego ćete svi pisati od 10h