Archive

Archive for rujan, 2013

Plaćanje u ratama – informacija od 27.09.2013.

rujan 28th, 2013

27.09.2013. – odobreno plaćanje u ratama i svim studentima koji trebaju platiti školarinu u iznosu od 5.500,00 kn – prva rata odmah a druga do 01.11.2013..
Student mora uz dolazak na upis donijeti i zamolbu kojom traži plaćanje u ratama.

Raspored predavanja 3. godine

rujan 28th, 2013

Predavanja 3. godine.

Moguće su izmjene kod ovog rasporeda predavanja pa molim studente da provjeravaju isti.

Računovodstvo – rezultati za stari program 19.09.2013.

rujan 27th, 2013

Senka Popović – 24446 – dovoljan 2
Antea Šibenik – 24419 – dobar 3

Međunarodna ekonomija – rezultati od 24.09.2013.

rujan 25th, 2013

Slaven Damjanić – ne može na ispit u Karlovac u petak

rujan 25th, 2013

Obavještava se student Slaven Damjanić da je profesorica iz Matematičke analize javila da ne može na ispit u Karlovac jer se tamo ne održavaju ispiti za staru bolognu nego samo ispit za novu bolognu.

Engleski jezik i Njemački jezik – 24.09.2013. se odgađa zbog kvara automobila profesorice na 26.09.2013. od 17h

rujan 24th, 2013

Obavještavaju se studenti da se ispiti iz Engleskog i Njemačkog jezika odgađaju zbog kvara automobila profesorice. Ispit će se održati 26.09.2013. od 17h (iza ispita iz Marketinga).

Međunarodna ekonomija – stara bologna i stari program – 24.9.2013. od 16h

rujan 20th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni i starom programu da se ispit iz Međunarodne ekonomije održava 24.09.2013. od 16h.

Razlikovni program – novosti od 19.09.2013. – upisi od 30.09. do 18.10.2013.

rujan 20th, 2013

Rezultati Banke i bankarslo poslovanje – stari program 11.09.2013.

rujan 20th, 2013

Nitko od kandidata po starom programu nije zadovoljio.

Rezultati Špedicija i logistika – stari program 16.09.2013.

rujan 20th, 2013

Nitko od kandidata nije položio.

Rezultati Financijsko računovodstvo 19.09.2013.

rujan 20th, 2013

Rezultati Statistika i Statistička analiza 15.09.2013.

rujan 20th, 2013

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje – rezultati od 14.09.2013.

rujan 18th, 2013

1. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje – stari program – nitko nije zadovoljio 1. dio ispita.
2. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
Hrvoje Horvat 2/50/E

Rezultati Antropologija i psihologija menadžment i Filozofije racionalnog djelovanja – 14.09.2013.

rujan 18th, 2013

1. Antropologija i psihologija menadđmenta

Olivera Pohajda dovoljan (2)
Claudia Labuhar dovoljan (2)

2. Filozofija racinalnog djelovanja
Filozofija racinalnog djelovanja 14.09.2013.

Renić Katarina – obavijest

rujan 18th, 2013

Treba evidenciji studija faksirati ili skenirati uplatnicu za tiskanje svjedodžbe u iznosu od 350,00kn. Moli se studentica za hitnost.

Upisi više godine od 23.09.2013. do 05.10.2013.

rujan 17th, 2013

Rezultati Gospodarstvo Hrvatske i Menadžment ljudskih potencijala 14.09.2013.

rujan 17th, 2013

Operacijski menadžment – rezultati od 14.09.2013.

rujan 17th, 2013

Završetak studija u školskoj godini 2012./13.

rujan 17th, 2013

Svi studenti Dodiplomskog četverogodišnjeg studija, preddiplomskog studija i diplomskog studija koji u akademskoj godini 2012./13. žele završniti studij moraju predati radove i sve potrebno za završetak do 18.09.2013. do 12h. (obavijest od 17.09.2013.)

Upisi ocjena od 17.09.2013. do 27.09.2013.

rujan 16th, 2013