Home > Obavijesti > Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje – rezultati od 14.09.2013.

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje – rezultati od 14.09.2013.

rujan 18th, 2013, 14:04

1. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje – stari program – nitko nije zadovoljio 1. dio ispita.
2. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
Hrvoje Horvat 2/50/E