Archive

Archive for rujan, 2013

Matematika – nova bologna – 21.09.2013. od 11.30h

rujan 16th, 2013

Obavještavaju se studenti po novoj bologni da će se ispit iz Matematike održati 21.09.2013. od 11.30h (malo kasnije nego što je prije bilo zakazano).

Rezultati Ekonomike bankarstva – 11. i 12.09.2013.

rujan 16th, 2013

1. Martina Palić (dovoljan /2/40/E)
2. Nova bologna 11.09.2013.
3. Stara bologna 12.09.2013.

Rezultati Računovodstva malih i srednjih poduzeća 11. i 12.09.2013.

rujan 16th, 2013

Rezultati Makro 2 13.09.2013.

rujan 16th, 2013

Matematika (u 11.30h) i Matematička analiza (11.30h) – za staru bolognu – 21.09.2013.

rujan 16th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispiti iz Matematike i Matematičke analize održati 21.09.2013. u 11.30.

Špedicija i logistika – stari program – 16.09.2013. od 18.00h

rujan 16th, 2013

Obavještavaju se studenti po starom programu da će se ispit iz Špedicije i logistike održati 16.09.2013. od 18.00h.

Monetarna ekonomija i Financijska tržišta i institucije za staru i novu bolognu – 18.09.2013. od 16.30h

rujan 15th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj i novoj bologni da će se ispiti iz Monetarne ekonomije i Financijskih tržišta i institucija održati 18.09.2013. od 16.30h.

Baze podataka – stara bologna – 17.09.2013. od 16.00h

rujan 15th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Baza podatak održati 17.09.2013. od 16.00h

Mikroeknomija 1 i 2 – raspored za 16.09.2013. – od 18h

rujan 14th, 2013

Mikroekonomija 1 i 2 – svi studenti od 18h
(ako netko piše dva ispita pisat će ih jednog za drugim)

Mikroekonomija 1 i 2 – stara bologna, stari program – sve 16.09.2013. ponedjeljak

rujan 13th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni i starom programu da se ispiti iz Mikroekonomije 1 i 2 održavaju 16.09.2013.. Naknadno raspored.

Strateški menadžment – rezultati od 10.09.2013.

rujan 12th, 2013

Računovodstvo i Financijsko računovodstvo – stara i nova bologna, stari program – svi u četvrtak – 19.09.2013. (od 16.30h)

rujan 12th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj i novoj bologni, starom programu da će se ispiti iz kolegija Računovodstva i Financijskog računovodstva održati 19.09.2013. od 16.30h (točan raspored grupa će biti izvješen dan ranije).

Rezultati Analiza i planiranje stara i nova bologna – 06.09.2013.

rujan 12th, 2013

Metodologija istraživanja, Antropologija i psihologija menadžmenta, Filozofija racionalnog djelovanja – svi u subotu 14.09.2013 od 10.30h

rujan 11th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj i novoj bologni, diplomski i starom programu da se ispiti iz Metodologija istraživanja, Antropologija i psihologija menadžmenta, Filozofija racionalnog djelovanja – svi u subotu 14.09.2013 od 10.30h. Ispite će održati profesorica Kaštelan Mrak.

Menadžment – stara bologna – 12.09.2013. od 16.30h

rujan 10th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Menadžmenta održati 12.09.2013.od 16.30h.

Ekonomika bankarstva – stara bologna – 11.09.2013. od 16.30h

rujan 10th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Ekonomike bankarstva održati 11.09.2013. od 16.30h.

Stigao indeks Vimjetal Natalije

rujan 10th, 2013

Obavještava se studentica Vimjetal Natalija da joj je došao indeks iz Rijeke.

Statistička analiza – stara bologna – 15.09.2013.od 11h

rujan 9th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Statističke analize održati 15.09.2013. od 11h.

Uvod u modeliranje – za staru bolognu – 14.09.2013. od 11.30h

rujan 9th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Uvoda u modeliranje održati 14.09.2013. od 11.30h.

Operacijski menadžment – za staru bolognu – 14.09.2013. od 10.30h

rujan 9th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Operacijskog menadžmenta održati 14.09.2013. od 10.30h.