Archive

Archive for rujan, 2013

Međunarodno poslovanje – rezultati od 07.09.203.

rujan 9th, 2013

Martina Smiljanić – 2/40/E
Olivera Pohajda – dovljan 2

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Gospodarstvo Hrvatske i Menadžment ljudskih potencijala – stara i nova bologna – 14.09.2013. od 16h

rujan 9th, 2013

Ispit i za staru i za novu bolonju iz kolegija Gospodarstvo Hrvatske i Menadzment ljudskih potencijala biti 14.9. u 16 sati

Makroekonomija 2 – stara i nova bologna – svi u petak 13.09.2013. od 17.30h

rujan 9th, 2013

Ispit iz Makroekonomije 2 za staru i novu bolonju održati će se u petak 13.09.2013. u 17:30h.

Upisi ocjena od 09.09.2013. do 15.09.2013. – lista 16

rujan 6th, 2013

Lista 16-2013.
+
Gospodarstvo Hrvatske i Menadžment ljudskih potenicjala upis ocjena 14.09.2013. a donijeti indekse do 13.09.2013. do 17h.

Poslovne financije – usmeni dio ispita u Rijeci 11.09.2013. od 14h

rujan 6th, 2013

prof. Dimitrić je odlučila pozvati na usmeni ispit iz kolegija Poslovne financije u SRIJEDU, 11. rujna u 14:00 sati, sljedeće studentice:

1) Olivera Pohajda
2) Dijana Tadić
3) Antea Šibenik i
4) Senka Popović.

Riječ je o studenticama koje nisu ostvarile dovoljno bodova za prolaz, ali su ipak imale nešto riješeno u ispitu pa im želi pružiti šansu da poprave rezultate.

Računovodstvo malih i srednjih poduzeća – stara i nova bologna – 11.09.2013. od 17.30h

rujan 6th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj i novoj bologni da će se ispit iz Računovodstva malih i srednjih poduzeća održati 11.09.2013. od 17.30h.

Informatika – 10.09.2013. od 19h + konzultacije za završne, diplomske radove prof. Vukmirović

rujan 5th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Informatike održati 10.09.2013. od 19h.
Isto tako u to vrijeme će biti i konzultatiacje za one studente koji imaju zavšrne radove i diplomske radove kod profesora Vukmirovića.

Rezultati Restruktuiranje i sanacija poduzeća 02.09.2013.

rujan 5th, 2013

Rezultati Poslovne financije od 02.09.2013.

rujan 5th, 2013

Seminar – Prijava i upravljanje EU projektima

rujan 5th, 2013

Rezultati Makro 1 – 04.09.2013.

rujan 5th, 2013

Stara bologna

Antolović Željana dovoljan 2 (upis ocjene na datum 05.09.2013.)

Nova bologna

Makro 1 - 04.09.2013.

Engleski jezik A1 – svi koji nisu položili mogu pisati kolokvij koji se boduje kao završni – 11.09.2013. (obavijest od prof. Kristine Kaštelan)

rujan 4th, 2013

Profesorica Kristina Kaštelan je molila da stavim obavijest da je 11.09. ispit iz Engleskoj A1 te da dođu svi koji nisu položili jer da će imati pravo pisati kolokvij koji će im se bodovati kao završni

Strateški menadžment i Upravljanje kvalitetom – stari program i stara bologna – 10.09.2013. od 16.30h

rujan 4th, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni i starom programu da će se ispit iz Strateškog menadžmente i Upravljanja kvalitetom održati 10.09.2013. od 16.30h

Javne financije, Oporezivanje poduzeća, i Ekonomika i politika investiranja – za staru bolognu i stari program – 09.09.2013. od 17h

rujan 4th, 2013

Obavještavaju se studenti da će se ispiti za staru bolognu i stari program iz Javnih financija i Oporezivanja poduzeća održati 09.09.2013. od 17h. Isto tako Ekonomika i politika investiranja održava se od 17h za studente po staroj bologni.

Međunarodno poslovanje – za staru bolognu – ispit je 07.09.2013.

rujan 3rd, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Međunarodnog poslovanja održati 07.09.2013. od 11.30h

Analiza i planiranje – za staru bolognu 06.09.2013. od 16.00h

rujan 3rd, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Analize i planiranja održati 06.09.2013. od 16.00h

Makroekonomija 1 – za staru bolognu 04.09.2013. od 16.00h

rujan 2nd, 2013

Obavještavaju se studenti po staroj bologni da će se ispit iz Makroekonomije 1 održati 04.09.2013. od 16.00h.