Home > Obavijesti > Upis nije moguć za Helenu Hromeček i Mariju Melkić (javiti se u referadu)

Upis nije moguć za Helenu Hromeček i Mariju Melkić (javiti se u referadu)

listopad 5th, 2013, 13:01

Nisu uplatile upisninu od 270,00 kn.