Home > Obavijesti > Ekonomika bankarstva – plan za 08. i 09.11.2013. + literatura

Ekonomika bankarstva – plan za 08. i 09.11.2013. + literatura

listopad 31st, 2013, 15:24

1. Literatura za 2. kolokvij - seminari 2013.
2. 08.11.2013. – predavanja po rasporedu
3. 09.11.2013. – kolokvij 2 se piše od 08.30h
1.grupa – A do Knežević
2.grupa – Kolak do Ž