Home > Obavijesti > Financijska tržišta i institucija – rezultati 1. i 2. kolokvija (13.11.2013.) ispravak rezultata

Financijska tržišta i institucija – rezultati 1. i 2. kolokvija (13.11.2013.) ispravak rezultata

studeni 13th, 2013, 15:50

Prilikom unosa u tablicu došlo je do grešaka pa sada prava tablica:

FIT rezultati 1. i 2. kolokvij ukupno - ispravak rezultata 13.11.2013.