Home > Obavijesti > Financijska tržišta – grupe za 26.11.2013.

Financijska tržišta – grupe za 26.11.2013.

studeni 25th, 2013, 15:06

1. grupa – završni ispit – svi u jednoj grupi od 17h
2. grupa – popravni kolokvij 1 i 2 – od 17.30h