Home > Obavijesti > Osnove ekonomije – drugi završni ispit, popravni kolokvij od 16.00h 27.11.2013.

Osnove ekonomije – drugi završni ispit, popravni kolokvij od 16.00h 27.11.2013.

studeni 25th, 2013, 15:44

Kako neki od studenata pišu i Osnove ekonomije i Mikroekonomiju 2 – Ispit iz Osnova ekonomije će se održati od 16.00h a Mikroekonomija 2 od 18.00h.