Archive

Archive for studeni, 2013

Uplate 2. rate školarine studenata kojima je odobreno putem zamolbe – do 15.11.2013.

studeni 5th, 2013

Dosta studenata nije moglo u roku platiti drugu ratu iako su obećali da će biti podmireno do 01. studenog. Ovim putem obaviještavamo studente da ja zadnji dan do kad je moguće platiti drugu ratu (preostali dio dugovanja) 15. studeni i nakon tog datuma se studomati zaključavaju. Naknadne uplate neće biti moguće niti će studenti moći pristupati ispitima jer će im studmat biti zaključan.

Ekonomika bankarstva – rezultati 1. kolokvija 26.10.2013.

studeni 4th, 2013